Toshiba


TOSHIBA dostarcza szeroki zakres produktów i usług, opartych na najlepszych innowacyjnych technologiach, cechujących się najwyższą jakością.
Poprzez stały rozwój technologii stara się tworzyć produkty i usługi polepszające życie człowieka.
TOSHIBA wyprodukowała swój pierwszy klimatyzator w roku 1950 i od tego czasu wprowadza ciągłe innowacje technologiczne. Swoją pozycję lidera potwierdziła prezentując sprężarki rotacyjne i elektroniczne sterowanie. Na początku lat osiemdziesiątych, przy szerokiej ofercie produktowej, TOSHIBA jako pierwsza wprowadziła jednostkę inwerterową (1981) oraz podwójną sprężarkę rotacyjną (1988). W roku 1999, TOSHIBA ponownie potwierdziła pozycję lidera, przedstawiając typoszereg urządzeń działających w oparciu o ekologiczne czynniki chłodnicze (R410A i R407C).
     Duch innowacji TOSHIBA wpływa na politykę firmy, pozycję na rynku oraz sprzyja ciągłemu usprawnianiu parametrów urządzeń. Poczynając od 1994 TOSHIBA otrzymuje co roku prestiżowe nagrody za wybitne osiągnięcia w przemyśle.

Klimatyzatory Toshiba są wytwarzane zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości, wiążącymi się z szeregiem kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Rygorystyczne testy wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt i technologie, zapewniając najlepszą w swojej klasie jakość przed wypuszczeniem produktu na rynki światowe. Cały proces produkcyjny jest certyfikowany przez uznane międzynarodowe instytuty do spraw zapewnienia jakości.

Systemy Split - Pokojowe

Systemy Multi-Split

Małe Systemy Komercyjne